ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਸਸਤੇ ਮੁੱਲ ਫੈਕਟਰੀ ਆਊਟਲੇਟਾਂ ਨਾਲ ਲਾਈਫਲਾਈਕ ਸੈਕਸ ਡੌਲਸ

ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਲਟਰਾ ਖਰੀਦੋ ਜੀਵਨ ਵਰਗੀ ਸੈਕਸ ਗੁੱਡੀਆਂ HYDOLL ਵਿਖੇ। ਅਸੀਂ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ TPE ਅਤੇ ਸਿਲੀਕੋਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀਵਨ-ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ, ਆਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਕਸ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ

1 ਨਤੀਜੇ ਦੇ 60-389 ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 • ਵੱਡੀ ਖੋਤੇ ਸੈਕਸ ਗੁੱਡੀਆਂ  ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 • ਸਭ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੈਕਸ ਗੁੱਡੀ
    ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 • ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੈਕਸ ਗੁੱਡੀ  ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 • ਸਭ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੈਕਸ ਗੁੱਡੀ
  ਅਸਲੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੁੱਡੀ  ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 • ਮਾਲਕਣ ਪਿਆਰ ਗੁੱਡੀਆਂ
  ਮੋਟਾ ਸੈਕਸ ਗੁੱਡੀ  ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 • ਕਿਸ਼ੋਰ ਸੈਕਸ ਡੌਲ
  ਨੌਜਵਾਨ ਸੈਕਸ ਗੁੱਡੀ  ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 • ਜੀਵਨ ਵਰਗੀ ਸੈਕਸ ਗੁੱਡੀ
  ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਸੈਕਸ ਗੁੱਡੀ  ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 • ਕਿਫਾਇਤੀ ਸੈਕਸ ਗੁੱਡੀਆਂ
  ਸਸਤੀ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ  ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 • ਸਭ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਸੈਕਸ ਗੁੱਡੀ
  ਜੀਵਨ ਵਰਗੀ ਸੈਕਸ ਗੁੱਡੀ  ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 • 65 ਸੇਮੀ ਸੈਕਸ ਗੁੱਡੀ
    ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 • BBW ਸੈਕਸ ਡੌਲ
  BBW ਸੈਕਸ ਡੌਲ  ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੈਕਸ ਗੁੱਡੀਆਂ

ਲਾਈਫਲਾਈਕ ਸੈਕਸ ਡੌਲ ਨੂੰ ਵੀ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਸੈਕਸ ਡੌਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ TPE ਅਤੇ ਸਿਲੀਕੋਨ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਫ-ਸਾਈਜ਼ ਸੈਕਸ ਡੌਲ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਅਸਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸੈਕਸ ਡੌਲ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਣਾ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ, ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਡੇਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚਦਾ ਹੈ.
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਡੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੜਬੜ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਕੁੜੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿੱਤੀ ਪਿਛੋਕੜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਹੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲੀ ਸੈਕਸ ਗੁੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਫੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੁੱਡੀ ਖਰੀਦੋ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸਨੂੰ ਚੁਦਾਈ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁਦਾਈ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੈਕਸ ਗੁੱਡੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸੈਕਸ ਡੌਲ ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਉਂ ਹਨ।

ਕੀ ਲਾਈਫਲਾਈਕ ਸੈਕਸ ਡੌਲਸ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਸਲੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਲਈ, ਹਾਂ.
ਇਹ, ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ, ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੈਕਸ ਗੁੱਡੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਵਿਕਲਪ ਬੇਅੰਤ ਹਨ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਾ, ਤੀਜਾ ਜਾਂ ਚੌਥਾ ਵੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟਾਈਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝਗੜੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਘੈਂਟ ਹੈ.

ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜੀਵਿਤ ਸੈਕਸ ਡੌਲ ਕਿਉਂ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

1. ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਸੈਕਸ ਗੁੱਡੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੈਕਸ ਗੁੱਡੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ, ਜਿਨਸੀ ਜੀਵਨ ਵਧੇਰੇ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਜਿਨਸੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦਰਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
2. ਲਾਈਫ-ਸਾਈਜ਼ ਸੈਕਸ ਗੁੱਡੀਆਂ ਮੌਖਿਕ ਸੈਕਸ, ਗੁਦਾ ਸੈਕਸ, ਅਤੇ ਯੋਨੀ ਸੈਕਸ, ਅਸਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਆਲ-ਆਲਾ-ਦੁਆਰਾ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਅਸਲ ਵਿਅਕਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੈਕਸ ਡੌਲਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਰਜਿੰਗ ਅਤੇ ਹੀਟਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਸਲੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।
3. ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ STDs ਤੋਂ 100% ਮੁਕਤ ਹੈ।
4. ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਜਿਉਂਦੇ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਲੋਕ ਸੈਕਸ ਡੌਲ ਨੂੰ ਸਾਥੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਮਬੱਤੀ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਡਿਨਰ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਦੂਸਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਲਈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਖਰੀਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੋਟੋਆਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਆਊਟਡੋਰ ਫੋਟੋਸ਼ੂਟ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੈਕਸ ਡੌਲ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਜਿਊਂਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੈਕਸ ਡੌਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।