ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਫਲੈਟ ਚੈਸਟਡ ਸੈਕਸ ਡੌਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਫਲੈਟ ਛਾਤੀ ਵਾਲੀ ਸੈਕਸ ਡੌਲ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਫਲੈਟ ਛਾਤੀ ਵਾਲੀ ਸੈਕਸ ਗੁੱਡੀ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਸੈਕਸੀ

ਸਾਰੇ 42 ਨਤੀਜੇ ਵਿਖਾ

 • ਕਿਸ਼ੋਰ ਸੈਕਸ ਡੌਲ  ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 • 65 ਸੇਮੀ ਸੈਕਸ ਗੁੱਡੀ
    ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 • ਫਲੈਟ ਸੀਸਡ ਸੈਕਸ ਡੌਲ
  ਫਲੈਟ ਸੀਸਡ ਸੈਕਸ ਡੌਲ  ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 • ਕਿਸ਼ੋਰ ਸੈਕਸ ਡੌਲ
  ਕਿਸ਼ੋਰ ਸੈਕਸ ਡੌਲ  ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 • ਲਵ ਡੌਲ
  ਲਵ ਡੌਲ  ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 • ਜੀਵਨ ਵਰਗੀ ਸੈਕਸ ਗੁੱਡੀ
  ਅਸਲੀ ਪਿਆਰ ਸੈਕਸ ਗੁੱਡੀਆ  ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 • ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੁੱਡੀ
  sexਰਤ ਸੈਕਸ ਗੁੱਡੀ  ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 • ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਸੈਕਸ ਖਿਡੌਣੇ
  ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੁੱਡੀ  ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 • ਸਸਤੀ ਸੈਕਸ ਗੁੱਡੀ
  ਸਸਤੀ ਸੈਕਸ ਗੁੱਡੀ  ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 • ਪੇਟਾਈਟ ਬਾਡੀ ਸੈਕਸ ਡੌਲ
    ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ

ਫਲੈਟ-ਛਾਤੀ ਵਾਲੀ ਸੈਕਸ ਡੌਲ ਕੀ ਹੈ?

ਫਲੈਟ ਚੈਸਟ ਸੈਕਸ ਗੁੱਡੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਫਲੈਟ ਚੈਸਟ ਸੈਕਸ ਡੌਲਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੱਡੀ ਛਾਤੀ ਵਾਲੀ ਸੈਕਸ ਗੁੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਛੋਟੀ ਛਾਤੀ ਸੈਕਸ ਡੌਲ. ਇਹ ਗੁੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਸਿਰਫ ਚਾਪਲੂਸ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਛਾਤੀਆਂ ਹਨ, ਆਮ ਛੋਟੀ ਛਾਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਵਾਂਗ ਫਲੈਟ ਵਾਂਗ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ. ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੌੜੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਉਹ 140 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ 140 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਰਕੀਟ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਲੈਟ-ਛਾਤੀ ਜਿਆਦਾਤਰ ਛੋਟੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਗਾਹਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਨ।

ਲੋਕ ਫਲੈਟ ਚੈਸਟ ਪਿਆਰ ਗੁੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ?

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਲਈ, ਛਾਤੀ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਨਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਛੇੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਛਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ. ਅਕਸਰ, ਘੱਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਆਕਰਸ਼ਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਆਕਰਸ਼ਤ ਹਨ, ਛੋਟੀ ਛਾਤੀ ਸੈਕਸ ਗੁੱਡੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲੀ ਗੁੱਡੀਆਂ ਹੋਰ ਸੈਕਸੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਦਾ ਰੂਪ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਕੁਝ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲੈਟ ਅਤੇ ਕੋਮਲ ਛਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਫਲੈਟ ਛਾਤੀ ਸੈਕਸ ਡੱਚ ਪਤਨੀਆਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ. ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੰਪੂਰਣ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਆਕਰਸ਼ਕ ਅਤੇ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਲੈਟ ਅਸਲੀ ਗੁੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਹਨ ਜੋ ਇੱਕ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਜਿਨਸੀ ਸਾਥੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. ਇਹ ਖਿਡੌਣੇ ਇੱਕ ਸੁਚੱਜੇ ਅਤੇ ਕੋਮਲ ਕੱਪ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰਦੇ ਹਨ. ਉਹ ਕਸਟਮ-ਬਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯਥਾਰਥਵਾਦ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦ ਫਲੈਟ ਛਾਤੀ ਵਾਲੀ ਸੈਕਸ ਡੌਲ ਲਚਕੀਲੇ ਪਰ ਚਲਣ ਯੋਗ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਰਤ ਅਲੋਏ ਐਂਡੋਸਕੇਲੀਟਨ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਢਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।