HYDOLL 'ਤੇ ਸਸਤੀ ਸੈਕਸ ਡੌਲ ਖਰੀਦੋ

ਸਾਡੇ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬੈਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਸੈਕਸ ਗੁੱਡੀਆਂ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀਮਤ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਸੈਕਸ ਡੌਲ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2022 ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਆਗਮਨ ਹਨ ਧੜ. ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨਪਸੰਦ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ।

1 ਨਤੀਜੇ ਦੇ 60-347 ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 • ਸੈਕਸ ਡਾਲ
  ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ  ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 • ਕਿਸ਼ੋਰ ਸੈਕਸ ਡੌਲ  ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 • ਲਾਲ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ
    ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 • ਖਤਮ ਹੈ
    ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 • ਵੱਡੀ ਖੋਤੇ ਸੈਕਸ ਗੁੱਡੀਆਂ  ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 • ਸਭ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੈਕਸ ਗੁੱਡੀ
    ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 • ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੈਕਸ ਗੁੱਡੀ  ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 • ਸਭ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੈਕਸ ਗੁੱਡੀ
  ਅਸਲੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੁੱਡੀ  ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 • ਮਾਲਕਣ ਪਿਆਰ ਗੁੱਡੀਆਂ
  ਮੋਟਾ ਸੈਕਸ ਗੁੱਡੀ  ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 • ਕਿਸ਼ੋਰ ਸੈਕਸ ਡੌਲ
  ਨੌਜਵਾਨ ਸੈਕਸ ਗੁੱਡੀ  ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 • ਜੀਵਨ ਵਰਗੀ ਸੈਕਸ ਗੁੱਡੀ
  ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਸੈਕਸ ਗੁੱਡੀ  ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 • ਕਿਫਾਇਤੀ ਸੈਕਸ ਗੁੱਡੀਆਂ
  ਸਸਤੀ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ  ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 • ਸਭ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਸੈਕਸ ਗੁੱਡੀ
  ਜੀਵਨ ਵਰਗੀ ਸੈਕਸ ਗੁੱਡੀ  ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 • 65 ਸੇਮੀ ਸੈਕਸ ਗੁੱਡੀ
    ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ

ਹੌਟ ਸਸਤੀ ਸੈਕਸ ਡੌਲ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦੋ

HYDOLL ਦੇ ਸਸਤੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਚੁਣੋ, ਆਪਣੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਬਚਾਓ। ਇੱਥੇ ਖਰੀਦ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਸਸਤੇ ਸੈਕਸ ਪਿਆਰ ਗੁੱਡੀਆਂ.
ਪਰ ਸਿਰਲੇਖ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂਰਖ ਨਾ ਬਣਨ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸੈਕਸ ਗੁੱਡੀਆਂ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। HYDOLL ਕਦੇ ਵੀ ਘਟੀਆ ਗੁੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗੁੱਡੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਖਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਰੀਖਣ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ. ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸੈਕਸ ਗੁੱਡੀਆਂ. ਥੋਕ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ, ਇਹ ਗੁੱਡੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸੌਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਜਟ 'ਤੇ ਹਨ।

ਸਾਰੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਸੈਕਸ ਗੁੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਹੱਥਰਸੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲਾਭ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮਰਦ ਹੁਣ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਫਾਇਤੀ ਪਿਆਰ ਗੁੱਡੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਵਾਸਤਵਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੈਕਸੀ ਹਨ, ਸਰੀਰਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਤੀਬਰ ਅਨੰਦ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋਏ. ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਰਾਮਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੁੱਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।

ਸੈਕਸ ਡੌਲ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਬਜਟਾਂ ਲਈ, ਸੈਕਸ ਡੌਲ 'ਤੇ $1,700+ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਸਤੀ ਸੈਕਸ ਡੌਲ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਬੈਲੇਂਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।

ਨੋਟ: ਜੇ ਬਜਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੈਕਸ ਗੁੱਡੀਆਂ, ਪੀਰੀਅਡ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲੇਖ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।


ਇੱਕ ਸਸਤੀ ਸੈਕਸ ਡੌਲ ਕਿਉਂ ਖਰੀਦੋ?

ਸਸਤੇ ਸੈਕਸ ਗੁੱਡੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਹਨ. ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਸਤੇ ਸੈਕਸ ਡੌਲ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਗੁੱਡੀ 'ਤੇ ਛਿੜਕਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਸੈਕਸ ਡੌਲ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਬਹੁਤ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਸਤੀ ਸੈਕਸ ਗੁੱਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਪ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ "ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਗਿੱਲੇ" ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੋਗੇ ਕਿ ਸੈਕਸ ਡੌਲ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਿਵੇਂ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰੋਗੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਝੁਰੜੀਆਂ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚੁੱਕ ਲਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਸਤੀ ਗੁੱਡੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗੁੱਡੀ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਸਾਹਸੀ ਬਣਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ।

ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਕਸ ਡੌਲ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦੋਸ਼-ਮੁਕਤ ਬਹਾਨਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਸ ਗੁੱਡੀਆਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਨ. ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 100% ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਸਸਤੀ ਸੈਕਸ ਡੌਲ ਖਰੀਦੋ, ਇਸਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਓ, ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਸਸਤੀਆਂ ਸੈਕਸ ਗੁੱਡੀਆਂ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਘੱਟ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਲਈ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਆਕਾਰ ਦੇ, ਵਧੇਰੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲੋਂ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਸੌਖ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਲਕੇ ਭਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਲਮਾਰੀ ਜਾਂ ਸਟੋਰੇਜ ਬਕਸੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਗੁੱਡੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਹਲਕੇ ਭਾਰ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸੈਕਸ ਗੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸਸਤੀਆਂ ਸੈਕਸ ਗੁੱਡੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਿਲੀਕੋਨ ਗੁੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਸੈਕਸ ਗੁੱਡੀਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਅਨੁਭਵ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।


ਕੀ ਸਸਤੀ ਗੁੱਡੀਆਂ ਮਾੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ?

ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ, ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਸੈਕਸ ਗੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ US$2,000 ਜਾਂ US$3,000 ਵਿੱਚ ਵੇਚਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਸੈਕਸ ਡੌਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਕਸ ਡੌਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਸੰਦੀਦਾ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਸਤੀ ਸੈਕਸ ਗੁੱਡੀ ਲਗਭਗ $1,000 ਜਾਂ $500 ਲਈ।
ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੈਕਸ ਗੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲਿਜਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸੈਕਸ ਗੁੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ 2021 ਹੈ, ਸੈਕਸ ਗੁੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਵਾਜਾਈ ਇੰਨੀ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੈਕਸ ਡੌਲ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਸਤੇ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਨੀਮੇ ਸੈਕਸ ਗੁੱਡੀਆਂ

ਸਸਤੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੈਕਸ ਡੌਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਕਸ ਗੁੱਡੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​​​ਹਨ, ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੈਕਸ ਗੁੱਡੀਆਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਰੀਖਣ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਸਤਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ


ਕਿੰਨੀ ਸਸਤੀ ਸੈਕਸ ਡੌਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ?

ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਰਦ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸੈਕਸ ਗੁੱਡੀਆਂ. ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਚੰਗਿਆਈ ਹੈ ਜੋ ਗੁੱਡੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਰੰਤਰ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਨੇ ਸੈਕਸ ਗੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ।

ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਜਿਨਸੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ, ਏ ਸਸਤੀ ਸੈਕਸ ਗੁੱਡੀ ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ੀਰੋ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਰਦਾਂ ਲਈ, ਵੇਸ਼ਵਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ STD ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸਲੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਣਚਾਹੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਕਸ ਗੁੱਡੀਆਂ ਨਿਰਜੀਵ ਵਸਤੂਆਂ ਹਨ, ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡੋਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਦੂਜਾ, ਇੱਕ ਸੈਕਸ ਡੌਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹਰ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੈਕਸ ਡੌਲ ਕਦੇ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਸ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਓ। Blowjobs ਵੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਗੌਗਿੰਗ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹ ਨੂੰ ਫੜਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਏ ਸਸਤੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੁੱਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਰੁਕੇ ਬਿਨਾਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬਲੌਜਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੁਝ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬੋਰਿੰਗ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮਰਦ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੈਕਸ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਮਸਾਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਗੁੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਅਸਲੀ ਗੁੱਡੀਆਂ ਬੇਜਾਨ ਵਸਤੂਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਸੈਕਸ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋੜੇ ਵੀ ਹਨ ਸਸਤੀ ਸੈਕਸ ਗੁੱਡੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤਿੱਕੜੀ ਸੈਕਸ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਲਈ.

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਮਰਦ ਗੁਦਾ ਸੈਕਸ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਵਰਗੀ ਗੁੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕੰਮ ਦੀ ਚੰਗਿਆਈ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਸੈਕਸ ਗੁੱਡੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਗੁਦਾ ਅਤੇ ਯੋਨੀ ਦੋਵੇਂ ਸੈਕਸ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸਲਈ ਮਰਦ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਨਸੀ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਰਦਾਂ ਲਈ, ਸੈਕਸ ਗੁੱਡੀਆਂ ਇਸ ਅਰਥ ਵਿਚ ਚੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬੇਜਾਨ ਵਸਤੂ ਹੋਵੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਏ ਸਸਤੀ ਸੈਕਸ ਗੁੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ਼ੀ ਸੈਕਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੈਕਸ ਐਕਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਇਹ ਡਰਾਉਣਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਸਤੀ ਅਸਲੀ ਗੁੱਡੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਾਥੀ ਲਈ ਵੀ ਹੈ. ਸਿਰਫ ਬੁਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਸਤੀ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।

ਕੀ ਸਸਤੀ ਸੈਕਸ ਗੁੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸੈਕਸ ਗੁੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਹੈ?

ਸੈਕਸ ਡੌਲ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਤੋਂ. ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਦਿੱਖ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸੈਕਸ ਗੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੈਕਸ ਡੌਲ ਦਾ ਸਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹਨ. ਸੈਕਸ ਗੁੱਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਹਨ. ਸੈਕਸ ਡੌਲ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ. ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੈਕਸ ਗੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਮਝੋਗੇ. ਲਗਭਗ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੈਕਸ ਗੁੱਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਸਤੀ ਸੈਕਸ ਗੁੱਡੀਆਂ ਮਹਿੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹਨ, ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਸਸਤੀ ਸੈਕਸ ਗੁੱਡੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਟੂਏ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਇੱਕ ਖਰੀਦੋ?

500 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੈਕਸ ਡੌਲ

$500 ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੈਕਸ ਡੌਲ? ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਾਹਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਹੈ. ਉੱਚ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਫੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਗਤ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ. ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਦੇਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੈਕਸ ਡੌਲ ਉਦਯੋਗ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਈਡੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਨ ਸੈਕਸ ਡੌਲ under 500 ਤੋਂ ਘੱਟ. ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 140cm ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਬਹੁਤ ਹਲਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਫੀਸ ਭਾਰੀ ਗੁੱਡੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜਾ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਆਵਾਜਾਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ 500 ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਸੈਕਸ ਗੁੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 4-8 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ।

ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਸਸਤੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ LA(ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ), ਯੂਰਪੀਅਨ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਹਨ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਸਸਤੇ ਸੈਕਸ ਗੁੱਡੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੋਣ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ LA ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਸਤੀ ਗੁੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵੀਂ ਹੈ ਸਸਤੀ ਸੈਕਸ ਗੁੱਡੀ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ. ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ ਸਸਤੇ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਗੁੱਡੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀ. ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਵੀ ਸਸਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਯਮਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਛੂਟ ਪਿਆਰ ਗੁੱਡੀਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਤ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ।