ਸੈਕਸੀ ਅਤੇ ਮਿੱਠੀ 100cm ਸੈਕਸ ਡੌਲ

100 ਸੇਮੀ ਸੈਕਸ ਗੁੱਡੀ, ਉਸਦਾ ਫਿਗਰ ਛੋਟਾ ਅਤੇ ਸੈਕਸੀ ਹੈ, ਉਹ 3.28 ਫੁੱਟ ਲੰਮੀ ਹੈ, ਸੁੰਦਰ ਵਾਲ, ਪਤਲੀ ਫਿਗਰ, ਹਲਕੀ, ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਭਾਵੁਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
100cm, ਛੋਟੀ ਦਿੱਖ, ਇਸਨੂੰ ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ ਪਾਓ, ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੋ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਕਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਸਭ ਬਹੁਤ ਢੁਕਵੇਂ ਹਨ।
ਆਓ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁਪਨੇ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦੋ.

ਸਾਰੇ 55 ਨਤੀਜੇ ਵਿਖਾ

 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 • ਸੈਕਸ ਡਾਲ
  ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ  ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 • ਖਤਮ ਹੈ
    ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 • ਫਲੈਟ ਸੀਸਡ ਸੈਕਸ ਡੌਲ
  ਫਲੈਟ ਸੀਸਡ ਸੈਕਸ ਡੌਲ  ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 • ਕਿਸ਼ੋਰ ਸੈਕਸ ਡੌਲ
  ਕਿਸ਼ੋਰ ਸੈਕਸ ਡੌਲ  ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 • ਲਵ ਡੌਲ
  ਲਵ ਡੌਲ  ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 • ਖਤਮ ਹੈ
    ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 • ਖਤਮ ਹੈ
    ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 • ਜਪਾਨੀ ਸੈਕਸ ਗੁੱਡੀਆਂ
  ਜਪਾਨੀ ਸੈਕਸ ਗੁੱਡੀਆਂ  ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 • ਵੱਡੀ ਛਾਤੀ ਗੁੱਡੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ
    ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 •   ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 • ਵੱਡੀ ਛਾਤੀ ਅਸਲੀ ਗੁੱਡੀ
  ਵੱਡੀ ਛਾਤੀ ਸੈਕਸ ਗੁੱਡੀ  ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 • ਵੱਡੀ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਗੁੱਡੀ
    ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ
 • ਵੱਡੀ ਛਾਤੀ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ
    ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 100cm ਸੈਕਸ ਡੌਲ ਖਰੀਦਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਸਭ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ: 100cm ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਗੁੱਡੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ. ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ $600 ਅਤੇ $1,000 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੁੰਦਰ 3.28-ਫੁੱਟ ਗੁੱਡੀਆਂ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਆਸਾਨ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਔਸਤ ਭਾਰ ਲਗਭਗ 12 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ / 26 ਪੌਂਡ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਉਹ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ-ਬਚਤ ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ 100 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸੈਕਸ ਗੁੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਹਨ ਜੋ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕਣਾ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੈਕਸ ਗੁੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਕੀਮਤ, ਆਕਾਰ, ਅਤੇ novices ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੋਸਤਾਨਾ.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 100 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸੈਕਸ ਗੁੱਡੀਆਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣੇ ਖਰੀਦੋ!

ਤੁਸੀਂ HYDOLL ਵਿੱਚ ਕੀਵਰਡ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 65cm ਸੈਕਸ ਗੁੱਡੀਆਂ, 100 ਸੈ ਸੈਕਸ ਗੁੱਡੀਆਂ, ਇਤਆਦਿ.

ਦੂਜਾ: ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ)। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਕਿ ਆਰਡਰ 100cm ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। HYDOLL ਗੁੱਡੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ US ਪਤੇ (ਕਸਟਮ ਕਲੀਅਰੈਂਸ) 'ਤੇ ਆਯਾਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਨੋਟ: ਜਦੋਂ ਪੈਕੇਜ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਸਟਮ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਕੀ ਹੈ। ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ।)

ਅੰਤ ਵਿੱਚ: ਉਪਰੋਕਤ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਸ ਡੌਲ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਸ ਡੌਲ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਇੱਕ 100 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸੈਕਸ ਡੌਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪੂਰੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਸੈਕਸ ਡੌਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ 100 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸੈਕਸ ਡੌਲ ਕੀ ਹੈ। ਕੀ ਗੁੱਡੀਆਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਹਨ? ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ।


ਆਓ 100cm ਸੈਕਸ ਡੌਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੀਏ

1. ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਧੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ 100cm ਦੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਗੁੱਡੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ: ਸਸਤੀ - ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੈਕਸ ਡੌਲ ਖਰੀਦਦਾਰ ਵਜੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਸ ਡੌਲ $1000-$2000+ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਮਿੰਨੀ ਸੈਕਸ ਡੌਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਤੋੜੇ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਸੈਕਸ ਗੁੱਡੀ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਈ ਸੌ ਡਾਲਰ ਸਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

2. ਸਭ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਹਲਕਾ ਹੈ - ਸੈਕਸ ਡੌਲਸ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ TPE ਜਾਂ ਸਿਲੀਕੋਨ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਪਰਤ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਧਾਤ ਦਾ ਪਿੰਜਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿੰਨੀ ਗੁੱਡੀਆਂ ਹਲਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਚਾਲ ਚੱਲਣਾ ਅਤੇ ਚੁੱਕਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

3. ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਆਸਾਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੈੱਡਰੂਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਚਾਓ - ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੁੱਡੀ ਲੱਭਣ ਬਾਰੇ ਸਵੈ-ਚੇਤੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗੁੱਡੀ ਜਿੰਨੀ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਓਨਾ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ।

4. ਇੱਕ 100cm ਸੈਕਸ ਡੌਲ ਇੱਕ 60cm ਸੈਕਸ ਡੌਲ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ 150cm ਸੈਕਸ ਗੁੱਡੀ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ 100cm ਸੈਕਸ ਗੁੱਡੀ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੋਣ ਹੈ।


ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਰਨ ਗੁੱਡੀ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਬੇਸ਼ੱਕ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹਨ

1. TPE ਸੈਕਸ ਗੁੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਰਦ ਆਰਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਚਾਰਿਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਗੇ।

2.A 100cm ਲਵ ਡੌਲ ਕੰਮ 'ਤੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹਨ. ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਿਲੀਕੋਨ ਗੁੱਡੀ ਰੱਖਣਾ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

3. ਉਹ ਕੁਆਰੇ ਮਰਦਾਂ, ਜਾਂ ਵਿਆਹੇ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

4. ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਡਰੈਸਿੰਗ, ਸੈਕਸ ਗੁੱਡੀਆਂ ਕੁਝ ਫੁੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਲਈ ਸਜਾਵਟ ਲਈ ਵੀ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹਨ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸੈਕਸ ਗੁੱਡੀ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਹਾਈਡੋਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ 100cm ਸੈਕਸ ਗੁੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਸੈਕਸ ਗੁੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟਾਕ ਹਨ 100 ਸੈ ਰੀਅਲ ਸੈਕਸ ਗੁੱਡੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਉਹ ਜਹਾਜ਼।